Dòng sản phẩm Tủ Điện Composite

Vỏ hộp Domino Composite Outdoor – Dạng hộp vuông

Liên hệ 0932.725.876

Vỏ hộp Domino Composite Outdoor – Loại 6 cực & 9 cực

Liên hệ 0932.725.876

Vỏ hộp 1 công tơ 1P Composite Outdoor

Liên hệ 0932.725.876

Vỏ hộp 2 công tơ 1P Composite Outdoor

Liên hệ 0932.725.876

Vỏ hộp 4 công tơ 1P Composite Outdoor

Liên hệ 0932.725.876

Vỏ hộp 6 công tơ 1P Composite Outdoor

Liên hệ 0932.725.876

Vỏ hộp công tơ 3P Composite Outdoor

Liên hệ 0932.725.876

Vỏ hộp MCCB Composite Outdoor 230W 623H 180D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ MCCB Composite Outdoor 200W 200H 120D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ MCCB Composite Outdoor 200W 300H 160D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ MCCB Composite Outdoor 300W 300H 160D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ MCCB Composite Outdoor 300W 400H 160D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ MCCB Composite Outdoor 400W 400H 180D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ MCCB Composite Outdoor 400W 500H 220D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ MCCB Composite Outdoor 300W 500H 200D – Không Mái

Liên hệ 0932.725.876

Tủ ĐK Composite Outdoor 300W 500H 200D – Không Mái

Liên hệ 0932.725.876

Tủ MCCB Composite Outdoor 300W 500H 200D – Có Mái

Liên hệ 0932.725.876

Tủ ĐK Composite Outdoor 300W 500H 200D – Có Mái

Liên hệ 0932.725.876

Tủ MCCB Composite Outdoor 500W 660H 260D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ MCCB Composite Outdoor 500W 900H 260D

Liên hệ 0932.725.876

Modull MCCB Composite Indoor 660W 500H 260D

Liên hệ 0932.725.876

Modull 03 ĐK Composite Indoor 660W 500H 260D

Liên hệ 0932.725.876

Modull MCCB Composite Indoor 900W 500H 260D

Liên hệ 0932.725.876

Modull 04 ĐK Composite Indoor 900W 500H 260D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ tầng lắp trong chung cư ( Các Modull ghép lại với nhau )

Liên hệ 0932.725.876

Tủ MCCB Composite Outdoor 450W 630H 420D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ ĐK Composite Outdoor 450W 630H 420D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ MCCB + ĐK 02 ngăn Composite Outdoor 900W 630H 420D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ ĐK + MCCB Composite Outdoor 450W 920H 420D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ PPHT Composite Outdoor 400W 1000H 300D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ CSCC Composite Outdoor 478W 778H 325D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ PPHT Composite Outdoor 500W 760H 340D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ CSCC Composite Outdoor 500W 760H 340D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ MCCB Composite Outdoor 500W 760H 340D – Loại treo

Liên hệ 0932.725.876

Tủ ĐK Composite Outdoor 500W 760H 340D – Loại treo

Liên hệ 0932.725.876

Tủ ĐK + MCCB 02 ngăn Composite Outdoor 500W 760H 340D – Loại treo

Liên hệ 0932.725.876

Tủ ĐK + MCCB 02 ngăn ( trái -phải ) Composite Outdoor 500W 760H 340D – Loại treo

Liên hệ 0932.725.876

Tủ PPHT Composite Outdoor 950W 760H 340D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ PPHT Composite Outdoor 500W 990H 340D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ MCCB Composite Outdoor 500W 990H 340D – Loại treo

Liên hệ 0932.725.876

Tủ ĐK + MCCB 02 ngăn Composite Outdoor 500W 990H 340D – Loại treo

Liên hệ 0932.725.876

Tủ PPHT Composite Outdoor 950W 990H 340D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ PPHT Composite Outdoor 600W 1050H 400D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ MCCB Composite Outdoor 600W 1050H 400D – Loại treo

Liên hệ 0932.725.876

Tủ ĐK + MCCB 02 ngăn Composite Outdoor 600W 1050H 400D – Loại treo

Liên hệ 0932.725.876

Tủ 06ĐK Composite Outdoor 600W 1050H 400D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ 09ĐK Composite Outdoor 600W 1050H 400D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ 06ĐK Composite Outdoor 600W 1050H 400D – 3 cánh

Liên hệ 0932.725.876

Tủ PPHT Composite Outdoor 1150W 1050H 400D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ PPHT Composite Outdoor 600W 1050H 450D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ PPHT Composite Outdoor 600W 1200H 450D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ 09ĐK Composite Outdoor 600W 1200H 450D – 3 cánh

Liên hệ 0932.725.876

Tủ PPHT Composite Outdoor 600W 1400H 400D

Liên hệ 0932.725.876

Tủ PPHT Composite Outdoor 1150W 1050H 400D

Liên hệ 0932.725.876