Dòng sản phẩm Thang cáp, máng cáp

Trunking – model (478×600)

Sản phẩm do công ty Phong phú sản xuất, thiết bị thanh ray, trunking mạ kẽm dùng trong thang cáp và máng cáp có độ bền cao, dễ lắp đặt.

Liên hệ: 0961.948.968

Tray – trunking – model (599×600)

Sản phẩm do công ty Phong phú sản xuất, thiết bị thanh ray nhúng kẽm dùng trong thang cáp và máng cáp có độ bền cao, dễ lắp đặt.

Liên hệ: 0961.948.968

Thanh ray nhúng kẽm (247×180)

Sản phẩm do công ty Phong phú sản xuất, thanh ray nhúng kẽm dùng trong thang cáp và máng cáp có độ bền cao, dễ lắp đặt.

Liên hệ: 0961.948.968

Co ngã 3 (125×100)

Sản phẩm do công ty Phong phú sản xuất, Co ngã 3 dùng trong thang cáp và máng cáp có độ bền cao, dễ lắp đặt.

Liên hệ: 0961.948.968