Dòng sản phẩm Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt trong nhà 630A – 24kv (Tự Động Ngắt)

Thiết bị đóng cắt trung thế trong nhà 630A – 24KV, dùng cho trong nhà, nguồn điện 24KV – 630A. Ngắt tự động khi nổ 1 trong 3 ống chì bảo vệ MBA. Sản phẩm có độ bền cao và đạt về các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Liên hệ 0932.725.876

Thiết bị đóng cắt trong nhà 630A – 24kv (Có bệ chì)

Thiết bị đóng cắt trung thế trong nhà 630A – 24KV, dùng cho trong nhà, nguồn điện 24KV – 630A. Sản phẩm có độ bền cao và đạt về các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Liên hệ 0932.725.876

Thiết bị đóng cắt trung thế trong nhà 630A – 24kv

Thiết bị đóng cắt trung trung thế trong nhà 630A – 24KV, dùng cho trong nhà, nguồn điện 24KV – 630A. Sản phẩm có độ bền cao và đạt về các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Liên hệ 0932.725.876

Thiết bị đóng cắt trung thế ngoài trời 630A – 24KV

Thiết bị đóng cắt trung thế ngoài trời 630A – 24KV, dùng cho ngoài trời, nguồn điện 24KV – 630A. Sản phẩm có độ bền cao và đạt về các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Liên hệ 0932.725.876